Artikel Nex tijdschrift 2019

16 april 2019

Interview van Renee Korbee, over recent werk. Foto Monica Stuurop

Uit de tekst van het interview, naar aanleiding van de tentoonstelling van floating babies in het Renaissance Hotel (zie ook 'eerder werk' in het portfolio):

Kijkend naar het werk van Roesja Trimbos vallen de overeenkomsten met de liefdevolle, gevoelige en ongeremde beeldtaal van de iconische Russisch-Joodse kunstenaar Marc Chagall (1887-1985) op. Ook hier ervaar je een dromerige, onwerkelijke wereld van figuren die zweven door een onbestemde plaats en tijd. 'Het is net als bij Chagall, die zijn werk bestempelde als niet door reden maar door impulsen bepaald. Het werken met mijn ogen dicht op muziek, gehoor gevend aan de impulsen van mijn brein, maakt deel uit van hoe ik graag werk', aldus Roesja.