Pele Mele.

Deze tekening heb ik gemaakt in een periode waarin het creatieve proces moeizaam verliep. Soms gaat het vanzelf en ben je bijna meer een doorgever dan een schepper, maar dit keer niet. Van alle tekeningen uit die periode is deze overeind blijven staan en dat gebeurt niet vaak in een inspiratieloze periode.. De titel is Pele Mele en dat betekent: ' zij die liefelijke liederen zingt’. Voor mij is dit beeld een soort archetype van een wezen dat alleen bestaat in je fantasie. Tijdens het werken eraan is het soms bijna alsof dat wezen werkelijk aanwezig is en mij kracht en inspiratie geeft. Ik had het idee dat we samen creatief bezig waren en dat zij de poëtische toon zette. Vandaar ook de naam die ik aan de figuur op de tekening gegeven heb. Het in die zin samen werken leverde een diepe concentratie op waarbij de wereld om me heen vervaagde en waarbij ik heel sterk gericht was op het moment en los was van spijt over het verleden of zorgen over de toekomst. De tekening is ruw en schetsmatig maar toch voelt hij als af. Het onaffe kan soms meer betekenis hebben dan het gepolijste uitgewerkte doek dat 'heel erg af' is. Naar mijn idee is dat het geval bij deze tekening.

Acryl op linnen, 70 x 100 cm.